Open Dag
De nieuwe tweetalig onderwijsklas (tto) is een klas waar op havo-/vwo-niveau wordt lesgegeven. Leerlingen kunnen net zoals in de reguliere havo-/vwo-klassen aan het eind van de derde klas kiezen of ze naar havo-4 of vwo-4 gaan, waarbij ze zowel in de bovenbouw van havo als bovenbouw van vwo tweetalig onderwijs kunnen volgen. Leerlingen kunnen zich voor de tto-klas (havo/vwo) aanmelden met een havo- of vwo-advies.

Voor welke leerlingen is de tto-stroom geschikt?
  • Het is niet per se noodzakelijk dat leerlingen uitblinken in de Engelse taal. Een leerling moet er wel plezier aan beleven om vrijwel de hele dag in het Engels les te krijgen en ook onderling met andere leerlingen in de klas Engels te spreken.
  • Het helpt als de leerling gemotiveerd is om te leren en het leuk vindt om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • De leerling heeft een brede interesse.
  • De leerling moet zin hebben om een stapje extra te zetten. Zeker tot aan de herfstvakantie is het even wennen dat vrijwel alle vakken en het samenwerken in het Engels gaan en is even volhouden belangrijk. Natuurlijk wordt er langzaamaan gewend aan het Engels, zodat het voor iedere leerling haalbaar is.
  • Daarnaast zijn er voor tto-leerlingen wat extra activiteiten georganiseerd op momenten dat reguliere leerlingen misschien vrij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een high tea, een pubquiz, presentaties en natuurlijk als kers op de taart: reizen naar het buitenland!

Leerlingen binnen dit type onderwijs hebben een enorm voordeel: zij worden voorbereid om in een internationale setting te kunnen functioneren. Hun Engels is uiteindelijk van een dusdanig niveau dat zij bijna voor Engelstalig kunnen doorgaan. Daarnaast zijn deze leerlingen ambassadeurs voor onze school en Nederland en kunnen zij op een hoog cultureel niveau met personen uit andere culturen communiceren.

Om dit te bereiken krijgen de leerlingen in de onderbouw minimaal de helft van hun lessen in het Engels. Tijdens de lessen wordt voortdurend Engels gesproken, er wordt gebruikt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en ook de toetsen worden in het Engels afgenomen.

We gaan op reis met onze leerlingen, waarbij zij bij gastouders worden ondergebracht. De leerlingen van het eerste leerjaar gaan naar het graafschap Kent, waarbij onder meer Canterbury en Londen worden bezocht. De derdejaars leerlingen nemen deel aan een uitwisseling met een buitenlandse school. In havo 4 nemen de leerlingen deel aan een internationaal samenwerkingsproject.

Het Varendonck College wil door middel van het tweetalig onderwijs (tto, of: bilingual education) leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. De keus voor het Engels hangt samen met de globalisering en de toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op steeds meer faculteiten en afdelingen is het Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal en gebruikt men Engelse tekstboeken.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen zichzelf niet zo maar een tweetalige school noemen. Het Nuffic stelt kwaliteitseisen aan het tweetalige onderwijs. Deze eisen gaan onder meer over de wijze van les geven - alle vakdocenten zijn ook taaldocenten - het niveau van het Engels van de docenten, de wijze waarop Europese en internationale oriŽntatie wordt ingevuld en natuurlijk het niveau van de leerlingen.

Aan het volgen van tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Per schooljaar vragen wij hiervoor een bijdrage. U kunt onder het tabblad 'Voor ouders' bij 'Overzicht kosten' zien wat de kosten zijn. Wij brengen geen extra geld voor de studiereizen of de examens meer in rekening. Hiermee behoort het Varendonck College tot de goedkoopste tweetalige scholen van Nederland.