0493 - 672672

vwo/havo tto

In het schooljaar 2020 - 2021 starten we met een tweetalige brugklas vwo / havo.


De nieuwe tto-klas is een klas waar op vwo/havo-niveau wordt lesgegeven. Leerlingen kunnen dus net als in de reguliere vwo/havo-klassen aan het eind van de derde klas kiezen of ze naar havo-4 of vwo-4 gaan, waarbij ze dus voor zowel in de bovenbouw van havo als vwo tweetalig onderwijs kunnen volgen. Leerlingen kunnen zich voor de nieuwe tto-klas (vwo/havo) aanmelden voor deze klas met een havo- of havo/vwo-advies.†


Voor welke leerlingen is de tto-stroom geschikt?
  • Het is niet per se noodzakelijk dat leerlingen uitblinken in de Engelse taal. Een leerling moet er wel plezier aan beleven om vrijwel de hele dag in het Engels les te krijgen en ook onderling met andere leerlingen in de klas Engels te spreken.
  • Het helpt als de leerling gemotiveerd is om te leren en het leuk vindt om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • De leerling heeft een brede interesse.
  • De leerling moet zin hebben om een stapje extra te zetten. Zeker tot aan de herfstvakantie is het even wennen dat vrijwel alle vakken en het samenwerken in het Engels gaat en is even volhouden belangrijk. Natuurlijk wordt er langzaamaan gewend aan het Engels, zodat het voor iedere leerling haalbaar is.
  • Daarnaast zijn er voor tto-leerlingen wat extra activiteiten georganiseerd op momenten dat reguliere leerlingen misschien vrij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een high tea, een pubquiz, presentaties en natuurlijk als kers op de taart: reizen naar het buitenland!

Leerlingen binnen dit type onderwijs hebben een enorm voordeel: zij worden voorbereid om in een internationale setting te kunnen functioneren. Hun Engels is uiteindelijk van een dusdanig niveau dat zij bijna voor Engelstalig kunnen doorgaan. Daarnaast zijn deze leerlingen ambassadeurs voor onze school en Nederland en kunnen zij op een hoog cultureel niveau met personen uit andere culturen communiceren.
Om dit te bereiken krijgen de leerlingen in de onderbouw minimaal de helft van hun lessen in het Engels. Tijdens de lessen wordt voortdurend Engels gesproken, er wordt gebruikt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en ook de toetsen worden in het Engels afgenomen.

We gaan op reis met onze leerlingen, waarbij zij bij gastouders worden ondergebracht. De leerlingen van het eerste leerjaar gaan naar het graafschap Kent, waarbij onder meer Canterbury en Londen worden bezocht. De tweedejaars leerlingen verblijven een week in York, met op de terugweg een stop in Newcastle. In het derde leerjaar is er een uitwisseling.

Tijdens alle bezoeken worden scholen bezocht, zodat de leerlingen kennis maken met verscheidende (school)culturen.

Natuurlijk doen we meer - gastsprekers, high tea, internationaal corresponderen, presentaties - dit alles natuurlijk met het tweeledige doel: het verbeteren van het Engels ťn het laten kennis maken met andere culturen.

Het Varendonck College wil door middel van het tweetalig onderwijs (TTO, of: bilingual education) leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. De keus voor het Engels hangt samen met de globalisering en de toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op steeds meer faculteiten en afdelingen is het Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal en gebruikt men Engelse tekstboeken.
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen zichzelf niet zo maar een tweetalige school noemen. Het Nuffic stelt kwaliteitseisen aan het tweetalige onderwijs. Deze eisen gaan onder meer over de wijze van les geven - alle vakdocenten zijn ook taaldocenten - het niveau van het Engels van de docenten, de wijze waarop Europese en internationale oriŽntatie wordt ingevuld en natuurlijk het niveau van de leerlingen.

Vragen?

Heeft u vragen over tweetalig vwo / havo? Neem dan contact op met mevrouw K. Storm, manager Onderwijs (k.storm@varendonck.nl).Aan het volgen van tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Per schooljaar vragen wij hiervoor een bijdrage. U kunt onder het tabblad 'Voor ouders'† bij 'Overzicht kosten' zien wat de kosten zijn. Wij brengen geen extra geld voor de studiereizen of de examens meer in rekening. Hiermee behoort het Varendonck College tot de goedkoopste tweetalige scholen van Nederland.†

Twijfel je over tweetalig onderwijs? Kijk hier of TTO bij jou past.