Open Dag
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de bovenbouw behelst het vierde, vijfde en zesde jaar. In het vierde jaar beginnen de leerlingen al met hun eerste examenactiviteiten. Op het Varendonck College kunnen leerlingen kiezen uit atheneum en gymnasium die allebei tweetalig of regulier gevolgd kunnen worden. Voor tweetalig vwo, zie tweetalig vwo (bovenbouw).

In het derde jaar van vwo/havo worden leerlingen voorbereid op de keuzes die zij aan het einde van het schooljaar moeten maken. Het gaat dan om welk profiel, welk profielkeuzevak en welke (keuze)vakken zij daarbij kiezen.

De bovenbouw kent de volgende vier profielen:
  • natuur en techniek (N&T)
  • natuur en gezondheid (N&G)
  • economie en maatschappij (E&M)
  • cultuur en maatschappij (C&M)

Alle profielen kennen een gezamenlijk deel, waaronder vakken als Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en levensbeschouwing vallen. Daarnaast heeft ieder profiel een aantal profielvakken, en moeten leerlingen een keuze maken voor een vak in hun vrije deel. Tenslotte kunnen leerlingen ook een keuze maken voor eventuele extra vakken.

Op het Varendonck College is het mogelijk om wiskunde D, filosofie, Spaans, beeldende vormgeving, muziek en het Technasiumvak onderzoek & ontwerpen (O&O) te volgen. Voor leerlingen die in de onderbouw O&O in de Technasiumstroom hebben gezeten ligt het voor de hand dat zij in de bovenbouw hier mee door gaan, maar het is - onder voorwaarden - voor andere leerlingen ook mogelijk om in de bovenbouw dit vak te kiezen. Spaans kan een volwaardig alternatief zijn voor Duits of Frans.

Kenmerkend voor het Varendonck College is dat een behoorlijk aantal leerlingen meer dan één extra vak doet. In de bovenbouw volgen leerlingen ongeveer tien uren keuzewerktijd per week. Leerlingen kunnen tijdens deze uren kiezen voor welk vak zij inschrijven. Zij kunnen tijdens deze uren ook begeleid zelfstandig werken, studeren in de mediatheek, een practicum doen, enzovoorts.

Om de leerlingen goed voor te bereiden op de vervolgopleiding nemen vaardigheden een belangrijke plaats in de bovenbouw. Ze moeten bijvoorbeeld leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan informatie opzoeken, selecteren, op juistheid beoordelen, probleem oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken. Leerlingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof. Zij krijgen methodes die hierop zijn afgestemd en iedere periode van ieder vak een studiewijzer.

Op deze manier worden de leerlingen in onze vwo-bovenbouw klaargestoomd voor een succesvolle start op hun academische vervolgopleiding.