Op deze pagina zie je een actueel overzicht van onze openstaande vacatures. Is er op dit moment geen geschikte vacature, maar hebben we wel je interesse gewekt? Stuur dan een open sollicitatie (motivatiebrief en CV) per e-mail naar personeelszaken@varendonck.nl.

Werken bij het Varendonck College


Stagelopen bij het Varendonck College

Het Varendonck College is een actieve netwerkpartner van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS-ZOB). In het kader van 'Samen Opleiden' geven we vorm aan de opleiding, leiden we studenten op de werkplek op, coachen we studenten richting hun startbekwaamheid als docent voor de klas en participeren we in projecten. We leren samen: ván en mét elkaar.

Goed opgeleide docenten met de juiste vaardigheden, kennis en houding zijn van cruciaal belang. Er wordt daarom op het Varendonck College geďnvesteerd in het opleiden van leraren. Studenten krijgen bij ons de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een prettige leeromgeving. We bieden toekomstige docenten een kwalitatieve opleiding op maat: je wordt in en buiten de klas opgeleid door een team van professionals, bestaande uit ten minste één werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider. Binnen de AOS-ZOB werken we samen met de volgende opleidingsinstituten voor leraren:

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Sittard
  • Eindhoven School of Education
  • Fontys Sport Hogeschool
  • Fontys Hogeschool voor de Kunsten
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

Voor voltijdstudenten wordt een deel van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd op de stageschool. Op deze manier wordt direct verbinding gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Het opleiden van de docenten van morgen draagt zo tevens bij aan de eigen schoolontwikkeling en aan de professionalisering en ontwikkeling van zittende docenten. Het zorgt voor kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijk.

Stages
Heb je als student belangstelling in een docentstage op het Varendonck College, stuur je motivatie en cv dan naar een van onze schoolopleiders: mevrouw Claudia Kusters, c.kusters@varendonck.nl (havo/vwo) of de heer Donny van Alphen, d.v.alphen@varendonck.nl (vmbo). Zij-instromers kunnen contact opnemen met personeelszaken, personeelszaken@varendonck.nl.

Studenten die een stageplaats zoeken in een ondersteunende functie kunnen contact opnemen met de eerste medewerker facilitaire zaken: Ted van de Meulenhof, t.vd.meulenhof@varendonck.nl. Studenten ICT kunnen contact opnemen met de eerste medewerker ICT: Theo van der Putten, t.vanderputten@varendonck.nl.

Onderzoek
Naast het opleiden is onderzoek doen de tweede pijler binnen de AOS-ZOB. Centraal staat het onderzoeksmatig en kennisgedreven handelen als drager van de schoolcultuur. In verschillende vormen van professionele leergemeenschappen (PLG) buigen docenten samen met studenten zich over actuele vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Denk bij deze PLG-vormen aan docentontwikkelteams, datateams, onderzoekswerkplaatsen en leerateliers. Door middel van theoretisch en praktisch onderzoek wordt de onderwijspraktijk geanalyseerd en worden mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Van en met elkaar leren is het devies, met als doel het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. Alle opgedane data en kennis wordt gedeeld binnen de school en binnen het netwerk van de deelnemende AOS-scholen. Zo bouwen we samen aan een gedegen onderzoekscultuur; alles met als doel het leren van onze leerlingen te verbeteren. Wil je meer weten over onderzoek doen op het Varendonck College, neem dan contact op met onze onderzoekscoördinator: Annemieke Mens, a.mens@varendonck.nl.