0493 - 672672

Course of honours 2017 - 2018

#Trending

Het Varendonck College heeft als doelstelling de leerlingen uit te dagen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, ook buiten de reguliere schoolvakken. Een van de inspirerende activiteiten die we in dit kader organiseren is de Course of honours. Dit houdt in dat we zes sprekers zoeken die op eigen wijze een avond verzorgen en zo vanuit een bepaalde invalshoek een thema uitdiepen. Inmiddels hebben we op school een reeks interessante sprekers gehad. Leerlingen die deze Course bijwonen zien hun belangstelling gehonoreerd met een certificaat. Hierbij geldt wel de volgende regel: alleen belangstellenden zijn welkom.

Ook dit jaar organiseren we weer de Course of honours. Het thema is #Trending. Deze reeks gaat over de indicatie dat iets populair aan het worden is, maar nog niet die status bereikt heeft. Het is iets nieuws, zorgt voor veel bewonderaars en wordt vervolgens geliefd. Trending zijn op het internet betekent dat iets een populair onderwerp is. Het speelt binnen het niemandsland tussen fascinatie, verstand, intu´tie en onderbuikgevoel. Alles kan erdoor gegrepen en ge´nfecteerd worden: social media, technologie, politiek, onderwijs, mode, jij en ik. Trends zijn niet bedacht door experts maar komen Ĺvan onderafĺ; kunnen komen van jou en van mij, zo maar, uit het niets en kunnen zo maar doorgeprikt worden als een zeepbelů
De sprekers die we al hebben vastgelegd zijn:
  • 15 november 2017, 19:30: Sanne van Paassen, wielrenster en gezonde en sportieve lifestylist;
  • 22 november 2017, 19:30: Klaus van den Berg, trendwatcher en -onderzoeker;
  • 29 november 2017, 19:30: Peter Achterberg, socioloog en complotheoreticus;
  • 21 februari 2018,  19:30:  Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV;
  • 14 maart 2018, 19:00: Andy Mosmans, branding specialist.
De Course of honours is primair bedoeld voor onze leerlingen. Mocht u ge´nteresseerd zijn om een bijeenkomst bij te wonen dan kunt u contact opnemen met m.maasen@varendonck.nl.