Open Dag
De eerste twee leerjaren bestaan naast een gedegen basisprogramma uit een reis van experimenteren en het ontdekken van eigen interesses en talenten. Leerlingen verkennen de richtingen techniek en dienstverlening. Vervolgens kiezen ze zelf verdiepende workshops. In het laatste deel van de onderbouw volgen ze extra vakken in de richting die ze in de bovenbouw willen kiezen.

Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen daarnaast voor BWI (Bouw, Wonen en Interieur) of PIE (Produceren, Installeren en Energie). Het Varendonck College heeft voor deze richtingen gekozen omdat we daarmee alle technische vervolgopleidingen mogelijk maken en aansluiten bij de interesses van onze leerlingen. Techniek bestaat uit 12 uur praktijklessen en daarnaast de lessen Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde. Bij Techniek leiden we op voor een diploma op basis- of kaderniveau. Leerlingen kunnen in overleg ook vakken op MAVO-niveau volgen.

We zijn er trots op dat onze leerlingen daadwerkelijk een persoonlijk programma volgen:
  • Leerlingen kiezen verschillende verdiepende en verbredende keuzevakken. Een techniek-leerling kan bijvoorbeeld als keuzevak Ondernemerschap volgen (verbreding) of een verdiepend keuzevak van BWI (zoals Meubelmaken) of PIE (zoals Drinkwater en Sanitair).
  • Leerlingen kunnen kiezen voor één of meerdere vakken op een hoger niveau.
  • Leerlingen kiezen bij de keuzewerktijd (KWT) voor vakken waar ze extra ondersteuning bij nodig hebben.
  • Leerlingen kiezen voor stages om zich goed voor te bereiden op hun vervolgstudie.
Wij bieden onderwijs waarin een degelijk theoretisch programma wordt gecombineerd met een onderwijsaanbod waarin veel te kiezen valt. Als school vinden we het belangrijk om leerlingen te leren leren, leren kiezen en leren leven. Hierdoor werken onze leerlingen aan hun toekomst vanuit hun eigen interesses en talenten en kan elke leerling uitblinken.

Zien hoe techniek op het Varendonck College eruit ziet? Bekijk dan deze video.