0493 - 672672

Ouderraad 2018 - 2019

Als ouderraad zijn wij een schakel tussen ouders en school. Wij komen op voor de belangen van de ouders en stimuleren de ouderbetrokkenheid.
We vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie. We vinden het belangrijk dat zowel alle leerjaren als alle studierichtingen uit Asten en Someren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad. Wilt u graag lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via ouderraad@varendonck.nl.

Ouderbetrokkenheid is op dit moment HET speerpunt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een positieve uitwerking heeft op de relatie tussen ouders en school EN op de studieresultaten van de kinderen. De ouderraad brengt 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit en organiseert jaarlijks een thema-avond.
 
Om als ouderraad goed te functioneren hebben we input van u als ouder nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als ouderraad mee vooruit kunnen, laat het ons weten!
 
 
Samenstelling
Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 
            
 Franca Thijssen
 2 VMBO
 0493-697753
 Saskia Tulkens
 Secretariaat
 2 Gymnasium
 06 14 71 17 27
 Mireille Bohnen
2 VWO-HAVO
0493-470562
 
 Angelle van Houts
 VMBO en 1 VMBO
 0493-479397
 
     
 Arthur Poot
 3 VWO-HAVO
 06-50216722
 Joost Römelingh
 3 VWO-HAVO
 1 gymnasium
 0493-689593
 Judith Sonnemans
 2 Technasium
 077-4664430
 
 Ilona Timmermans
 2 VWO-HAVO
 4 VWO
 0493 - 490786
 
 

Reglement ouderraad
Het reglement van de ouderraad is hier te vinden.
 

Vergaderingen
De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (ouderraad@varendonck.nl). 


De vergaderdata in het schooljaar 2018 - 2019 zijn allemaal in Asten van 19:30 - 21:00 uur op:

Maandag  8 oktober 2018
Maandag 17 december 2018
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019


De vergaderdata in het schooljaar 2017 - 2018 zijn op:

Maandag 9 oktober in Asten
Maandag 27 november in Asten
Dinsdag 6 februari in Asten
Maandag 9 april in Someren
Dinsdag 5 juni, Asten

Van 19.30 tot 21.00 uur.


In het schooljaar 2016 - 2017 vergaderde de ouderraad op de volgende data:
Klik op de betreffende datum voor een samenvatting van de notulen.