0493 - 672672

Nieuw: tweetalig HAVO Engels op het Varendonck College

26 november 2019
Komend schooljaar start het Varendonck College in de brugklas met tweetalig havo Engels: tto-havo. Hiermee maken we het tweetalige onderwijsprogramma ook beschikbaar voor havo / vwo-leerlingen.
Op dit moment biedt het Varendonck College de mogelijkheid om tweetalig vwo te volgen. Het aanbod tweetalig onderwijs (tto) wordt volgend jaar uitgebreid met tweetalig havo. De nieuwe tto-brugklas wordt een brugklas voor leerlingen met een havo of vwo / havoadvies. Aan het eind van de derde klas kunnen ze kiezen voor 4havo of 4vwo. De huidige tto-vwo-brugklas blijft gewoon bestaan voor leerlingen met een enkel vwo-advies, waarbij zij de keuze hebben tussen atheneum en gymnasium. Met tto-havo bieden we ook aan havoleerlingen de kans op een internationale start!
 
Maandagavond 9 december is er een informatieavond over het onderwijs op het Varendonck College locatie Asten. Geļnteresseerde ouders van leerlingen in groep 7 en 8 kunnen dan ook een presentatie bijwonen over de brugklas tweetalig vwo / havo. Aanmelden is noodzakelijk en kan via dit formulier.