0493 - 672672

‘Petazzie mè skruwsaus’

03 oktober 2016
De leerlingen van klas 3 van het Varendonck College in Asten gaan binnenkort op onderzoek uit in Helmond. Dit gebeurt in het kader van het stadsgeografische project ‘Petazzie mè skruwsaus’. Naast het leren vanuit de schoolbanken vinden wij het op het Varendonck College namelijk van groot belang dat leerlingen zo nu en dan een kijkje nemen in het echte leven, van kijken, zien maken, ervaren, leren. De Wereld Dichtbij.
Ons huidige project waarbij de kinderen eerst leren over de ontstaansgeschiedenis van de stad, en later met behulp van feiten en cijfers theoretisch de wijk in duiken, komt tot leven bij een bezoek aan de stad Helmond. Daar zien de leerlingen wat modernisering is, daar zien ze hoeveel poëzie en kunst er in de stad aanwezig is, daar zien ze de industriële ontwikkeling van de stad, zoals besproken tijdens de geschiedenislessen, in het echt terug. Ze komen er in aanraking met meer dan kledingwinkels, zien meer dan het prachtig vernieuwde treinstation en ze zien meer dan de film die draait in de Pathé. 

Sinds de aftrap van dit project op 9 september jl. zijn er verschillende artikelen gewijd aan de intenties die de school zou hebben met deze invulling van de onderwijstijd. Zoals in de media terug te vinden is, zou het project met name draaien rondom de vooroordelen die leven bij onze Peeljeugd. Zo ziet u maar weer. De media heeft een behoorlijke invloed op meningsvorming. Maar als het ED zegt dat het over vooroordelen gaat, dan zal daar toch wel iets van waar zijn?

We leggen leg het uit. Bovengenoemde voorzieningen die Helmond voor onze leerlingen maken tot DE stad (de Mac, de bios) zijn de associaties die de leerlingen noteerden bij een eerste kennismaking met dit project. Want dat is waar je als docent inderdaad vaak mee start, dat de leerlingen een braindump uitvoeren: de aanwezige voorkennis over Helmond activeren en alles noteren wat in je opkomt. En ja, daar horen ook vooroordelen bij. Vooroordelen, ongegronde meningen die niet gebaseerd zijn op feiten. Deze leven niet alleen bij de jeugd uit Asten/Someren. Onze leerlingen zijn hierin niet uniek. Noch zijn de vooroordelen door onze jeugd  op het Varendonck zelf bedacht. Ze zijn enkel tijdens de aftrap van het project kort belicht.

Het hebben van vooroordelen over de grote stad, over de andere kant van het kanaal, over boerendorpjes uit de Peel, over een andere buurt of over welk gebied dan ook, slaat terug op verhalen, niet op gegronde feiten of meningen. In ons project erkennen we niet alleen dat er vooroordelen zijn, maar laten we de leerlingen zien wat de werkelijkheid is. Met andere woorden: je kunt met je leerlingen blijven lachen over de eeuwige rugpijn van de Helmonder of het pruttelen van katten in kookpotten, maar je kunt er ook op een correcte manier aandacht aan besteden. Dat is wat we doen.

Mochten de bewoners van gemeente Helmond het fijn vinden om de bestaande vooroordelen samen met onze school onderuit te halen, dan staat u onze leerlingen hen binnenkort te woord. Van mens tot mens. Van Helmonder tot Varendoncker. Van leermeester tot leerling. De kinderen vragen hen naar hun mening over hun wijk. Wat vinden ze van de groenvoorziening? Wat vinden ze van de bereikbaarheid van de wijk? Dat soort zaken. De leerlingen zullen met die mening aan de slag gaan, niet met die van henzelf. We hopen dat de Helmondse  bevoling onze agrarische jeugd laat zien zien hoe mooi de stad kan zijn. De positieve ervaringen van de leerlingen in Helmond zullen het overwinnen van de vooroordelen!

Journalist Hans van de Ven en Stadsschrijver Tania Heimans worden uitgenodigd om eind november bij de presentatiemarkt aanwezig te zijn op onze school. Ouders van onze leerlingen ontvangen over deze markt nog een aparte uitnodiging. Tijdens dit presentatiemoment zullen de leerlingen hun adviezen, gebaseerd op de meningen van de bewoners van de Helmondse wijken, met plezier presenteren.