Open Dag
De havo-kansklas is voor leerlingen met het gemengde vmbo-t/havo advies. In deze klas krijgen die leerlingen echt de kans om te laten zien of ze havo aankunnen of dat vmbo-t de juiste weg is. De leerlingen hebben twee jaar de tijd om naar havo-niveau te groeien. Wij geven hierop afgestemde begeleiding. Het is niet mogelijk om in de tussentijd te blijven zitten. Mocht de leerling niet op zijn plek zitten kan er aan het einde van leerjaar 1 overgestapt worden naar vmbo-theoretische leerweg 2.

In het eerste jaar havo-kansklas op het Varendonck College gaat het er allereerst om dat leerlingen wennen aan de nieuwe omgeving. De overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs kan groot zijn. Het is de bedoeling dat leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze school. Daarom laten wij de leerlingen al voor de zomervakantie kennismaken met hun mentor en nieuwe klasgenoten. Na de vakantie wordt de kennismaking voortgezet.

Het niveau van de havo-kansklas wordt opgebouwd van wat meer vmbo-t en wat minder havo, naar havo-niveau. Leerlingen in de havo-kansklas krijgen meer uren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze extra uren worden ingezet om de leerlingen op het juiste niveau te krijgen. De leerlingen worden ook sociaal-emotioneel meer dan gemiddeld begeleid. Zodra er meer dan twintig leerlingen in een klas zitten, dan krijgt deze klas een tweede mentor.

Leerlingen van de kansklas krijgen geen extra vakken aangeboden. Dit doen wij omdat de leerlingen meestal genoeg hebben aan de reguliere vakken. Het is hierdoor niet mogelijk om vanuit de havo-kansklas naar het Technasium te gaan.

De havo kansklas is uniek in de regio. Op geen andere school krijgen leerlingen twee jaar de tijd om op het havo niveau terecht te komen. Wij garanderen daarnaast plaatsing in de derde klas vwo-havo of vmbo.