0493 - 672672

Aanmeldingsformulier 2021- 2022 leerjaar 1

Voor alle opleidingen geldt dat het advies van de basisschool leidend is voor plaatsing. Afhankelijk van de belangstelling is een combinatieklas mogelijk van twee verschillende leerwegen.
Informatie kind:
Het BSN hebben we nodig voor de overdracht van het onderwijskundig rapport.

Indien uw kind een diagnose heeft, dient u een kopie verklaring + onderzoeksverslag aan te leveren tijdens de aanmeldingsdagen. Hier wordt u later verder over geïnformeerd. Zonder deze gegevens kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.
School van herkomst:
Informatie ouders:
Contactpersoon leerling:
Bent u gescheiden? Dan vult u hier de gegevens van de tweede ouder in:
 
Voor het protocol 'informatievoorziening gescheiden ouders' verwijzen wij u naar dit document (klik hier).
Uw kind mag drie namen doorgeven van kinderen waar hij of zij graag bij in de klas wil komen. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Uw kind wenst klasgenoot te worden van:
 
Aanvullende informatie:
  • Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing.
  • Afhankelijk van de belangstelling is een combinatieklas mogelijk van twee verschillende leerwegen.
Aanmelding definitief 
Na het versturen van dit inschrijfformulier nemen wij het verder in behandeling. Samen maken we de inschrijving nog officieel. Doordat de coronamaatregelen alsmaar veranderen, informeren wij op het juiste moment hoe deze officiële inschrijving gaat plaatsvinden. We willen alvast laten weten dat wij de aanstaande brugklassers graag ontvangen op onze school om alvast kennis te maken. Dat zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. We houden u op de hoogte via het e-mailadres dat u heeft opgegeven via dit inschrijfformulier.

Op het moment van de officiële inschrijving vragen wij u om een aantal documenten. Pas wanneer wij u berichten, dient u de volgende gegevens aan te leveren:
  • een document met daarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind (zorgverzekeringspas, paspoort of identiteitsbewijs). Het BSN hebben we nodig voor de overdracht an het onderwijskundig rapport.
  • indien uw kind een diagnose heeft: een kopie van de verklaring + onderzoeksverslag.
* Verplichte velden