Open Dag
Leerlingen kiezen na de proefprojecten van klas 1 of ze verder willen gaan met Onderzoek & Ontwerp in de onderbouw. Het vak staat voor vier uur in de week op het rooster in de onderbouw. Ook in de bovenbouw bestaat de optie om voor Technasium, met het vak Onderzoek & Ontwerp, te kiezen. In de bovenbouw besteden leerlingen vijf uur in de week aan het vak en is het uitsluitend mogelijk om O&O te kiezen met het profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.
In de onderbouw werken we uitsluitend met zogenaamde 'vaste projecten'. Dit zijn projecten die voor de hele klas hetzelfde zijn en geschreven zijn door de docenten. In de bovenbouw komen hier keuzeprojecten en een meesterproef bij. Hieronder een overzicht van de opbouw en een uitleg van deze andersoortige projecten.

Opbouw Havo:
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
H4 Vast project vast project Keuzeproject
H5 Meesterproef, 3 perioden (tot aan examen) nvt

Opbouw VWO:
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
V4 Vast project vast project Keuzeproject
V5 Keuzeproject Keuzeproject
V6 Meesterproef, 3 perioden (tot aan examen) nvt

Vast project
Een vast project lijkt op een project zoals je deze in de brugklas en/of th2,th3 gedaan hebt. Het project is al geschreven en daarmee ga je aan de slag. Tijdens het project kruip je in de rol van iemand met een technisch beroep om een probleem op te lossen.
 • Er is een bedrijf/opdrachtgever met een probleem/opdracht
 • De klas bezoekt dit bedrijf om de huidige situatie goed in beeld te krijgen
 • Op school ga je met je groepje op zoek naar een oplossing
 • Met je groepje presenteer je op school het advies aan de opdrachtgever

Keuzeproject
Een keuzeproject is nieuw in de bovenbouw
 • Op basis van interesse en kwaliteiten maak je een groepje
 • Jullie gaan zelf op zoek naar een bedrijf/opdrachtgever met een opdracht
 • Jullie schrijven een Plan van Aanpak, waarin je het probleem helder formuleert en de manier waarop je tot een oplossing denkt te komen
 • Jullie voeren het Plan van Aanpak uit
 • Met je groepje presenteer je de gevonden oplossing aan de opdrachtgever
Meesterproef
Een meesterproef is nieuw in de bovenbouw. De meesterproef is jouw grootste en laatste project voor O&O. O&O ken geen Centraal Schriftelijk Examen
 • Op basis van interesse maak je een groepje
 • Jullie gaan zelf op zoek naar een bedrijf/opdrachtgever met een probleem
 • Bij de richting van jullie gevonden opdracht wordt een expertdocent gezocht. Dit is iemand van het HBO (voor Havo leerlingen) of iemand van het WO (voor VWO leerlingen)
 • Jullie schrijven een Plan van Aanpak, waarin je het probleem helder formuleert en de manier waarop je tot een oplossing denkt te komen
 • Jullie voeren het Plan van Aanpak uit. Hierbij maak je gebruik van de expertise en begeleiding van je expertdocent
 • Met je groepje presenteer je de gevonden oplossing aan de opdrachtgever
 • Het eindresultaat moet voldoen aan propedeuseniveau van de vervolgopleiding
Technasiumnetwerk Brabant-Oost
Het Technasium is samen met vijf andere scholen aangesloten bij het Technasium netwerk Brabant-Oost. Elk jaar wordt voor de leerlingen van 4havo, 4vwo en 5vwo de Technasium Netwerk Bijeenkomst (TNB) georganiseerd. De leerlingen maken daar kennis met bedrijven en instellingen uit de regio, oefenen met het leggen van contacten en vinden misschien wel een opdrachtgever voor hun keuzeprojecten. Klik hier voor de informatiefolder van Technasium, netwerk Brabant-Oost.

Meer dan O&O
Naast de projecten die je bij O&O draait, worden er meer zaken aangeboden om je zo goed mogelijk bij O&O te helpen en je richting het vervolgonderwijs te begeleiden. Daarnaast ontwikkel je heel belangrijke vaardigheden (competenties) waar je bij je vervolgopleiding en verdere carrière profijt van zult hebben
 • Workshops: Om je op weg te helpen met allerlei vaardigheden, worden er workshop verzorgd. Voorbeelden van workshops zijn: verdiepende workshops die passen bij het onderwerp van je vaste project; vaardigheden workshops die je helpen met bijvoorbeeld het presenteren van jezelf aan een bedrijf
 • Proefstuderen: Je volgt tenminste één meeloopdag op een HBO (Havo) of Universiteit (VWO).
 • Alle leerlingen van leerjaar 5 en 6 ondersteunen bij een promotieactiviteit van het Technasium (bijvoorbeeld bij de open dag of de masterclasses voor de basisschool). Ook verzorgen zij een educatieve workshop voor andere Technasiumleerlingen (bijvoorbeeld over presentatietechnieken of het schrijven van een adviesrapport).
 • Netwerkbijeenkomst: Bij je eerste keuzeproject zorgen wij dat we een heleboel bedrijven verzamelen met opdrachten. Deze zijn aanwezig tijdens netwerkbijeenkomst. Zo kun je makkelijk en snel netwerken.
 • Competenties: Je leert veel vaardigheden zoals bijvoorbeeld: samenwerken, plannen, bedrijven benaderen, Plan van Aanpak schrijven, planmatig werken, presenteren
 • Opbouw van een portfolio: Leerlingen werken vanuit de onderbouw aan een portfolio waarin alle belangrijke producten maar ook de ontwikkeling van de verschillende competenties wordt bewaard.

Eindexamencijfer
O&O kent geen Centraal Schriftelijk Examen. Het is wel een officieel examenvak waarvoor je een cijfer krijgt. Voor ieder project krijg je een productcijfer (voor het eindresultaat van je project) en een procescijfer (voor 'hoe' je hebt gewerkt).