Open Dag
Zuidoost-Brabant wordt de slimste regio van de wereld genoemd. Dat heeft te maken met het hoge aantal technische banen die wij in onze regio hebben. Het Technasium sluit, meer dan enige andere opleiding in het voortgezet onderwijs, hierbij aan.

Wie Technasium zegt, zegt het vak Onderzoek & Ontwerp. De naam van het vak zegt precies wat wordt gedaan: er wordt een (technisch) praktijkprobleem voorgeschoteld en daar moet onderzoek naar worden gedaan. De opdrachtgever heeft de eisen en wensen aangegeven waar een mogelijke oplossing aan moet voldoen. Het eindresultaat kan een ontwerp of een adviesrapport zijn. Uiteindelijk wordt de oplossing aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Wie Technasium zegt, zegt ook samenwerken. Alles wordt in groepen van meestal vier personen gedaan. Dit sluit aan bij vervolgopleidingen en hoe veelal in het bedrijfsleven wordt gewerkt; er wordt slechts zelden iets alleen gedaan. Scholen mogen zich alleen Technasium noemen wanneer zij door de stichting Technasium zijn gecertificeerd. Samenwerken doen de leerlingen binnen de projectgroepen, maar ook met primair- en hoger onderwijs en met de opdrachtgevers van de verschillende bedrijven en instellingen.


Werken aan multidisciplinaire vraagstukken vraagt wat van onze leerlingen. Een Technasiumleering ontwikkelt in zijn of haar loopbaan verschillende competenties. Deze zijn geclusterd in 'creatief, communicatief, ondernemend, zelfsturende, projectmatig en samenwerkend'. Door met leerlingen in gesprek te gaan over deze competenties, leren zij zichzelf kennen, hun eigen doelen stellen en de weg er naar toe in kaart te brengen.Nieuwsbrief voor ouders
De ouders van de Technasiumleerlingen ontvangen enkele keren per jaar een update over de projecten waar de leerlingen mee bezig zijn. De updates van dit schooljaar zijn hieronder te downloaden.

- Update periode 1, 2021-2022
- Update periode 2, 2021-2022
- Update periode 3, 2021-2022
- Update periode 4, 2021-2022