Open Dag
Lessen Sterk en Sociaal en de verdiepingslessen Super-Sterk en Super-Sociaal.
Ieder schooljaar staan in periode 1 de lessen Sterk en Sociaal voor de klassen 1 en 2 VMBO op het rooster. Met deze, speciaal voor het Varendonck College ontwikkelde methode, verzorgen de mentoren samen met een vakdocent één keer per week deze lessen in sociale vaardigheid.

Aan de orde komen onderwerpen als:
 • Wie ben ik?
 • Luisteren
 • Veiligheid met schoolregels
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfbeheersing
 • Opkomen voor jezelf
 • Zelfvertrouwen
 • Buitensluiten/pesten
 • Groepsvorming
 • Commentaar geven/ontvangen
 • Omgaan met elkaar
 • Cyberpesten
 • Je doel bereiken
In het programma worden momenten van fysieke actie afgewisseld met momenten van zelfreflectie en rollenspellen. Het herkennen van basisprocessen van het lichaam is een voorwaarde voor de groei van sociale vaardigheid. De training biedt de leerlingen een veilige plek om dit soort elementaire processen te verkennen en te verbeteren. Daarmee legt de training een basis voor ontwikkeling naar een evenwichtige groei tot volwassenheid.

Alle leerlingen van de brugklas vullen voor de herfstvakantie een schoolvragenlijst in. Dit is een enquête die inzicht geeft in het welbevinden van een leerling. De mentoren en de intern begeleiders bespreken de uitslagen. Vervolgens wordt iedere leerling uitgenodigd door de mentor voor een gesprek. Als daaruit blijkt dat de leerling meer begeleiding nodig heeft op sociaal emotioneel vlak, volgt een intakegesprek en worden de ouders geïnformeerd.

De betreffende leerlingen worden ingedeeld, afhankelijk van de behoefte, in het trainingsprogramma Super-Sterk of in het programma Super-Sociaal. Deze trainingen starten in januari / februari en bieden een verdieping van de onderwerpen van het basisprogramma, zoals hierboven beschreven.