Open Dag
Als ouder wil je graag weten wat je zoon of dochter allemaal meemaakt bij het Technasium. Misschien wilt u bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling en/of meepraten over hoe ťťn en ander is geregeld? Dit alles maakt deel uit van onderwerpen die besproken worden.

Op het Varendonck College doen wij dat in de vorm van een zogenoemde ouderklankbordgroep. Deze bestaat sinds schooljaar 2014/2015. In de Technasium-ouderklankbordgroep wordt specifiek gesproken over het Technasiumonderwijs. Er worden niet alleen zaken besproken waar u, als ouder, tegenaan loopt, maar ook ideeŽn uitgewisseld over beleidszaken. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen aan de orde komen, daar is de mentor het aanspreekpunt voor. Wel is er ruimte om op klas-/jaarniveau aandachtspunten in te brengen.

De klankbordgroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. De klankbordgroep bestaat uit een groep betrokken ouders, die meedenken en meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders en school als het gaat om het signaleren van problemen en het meedenken over oplossingen. Uiteraard kunnen ouders ook zelf onderwerpen aangeven waar zij met elkaar en de schoolleiding over willen spreken.

Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn vanuit oogpunt van de school:
  • Verkrijgen van informatie over 'wat er leeft bij de ouders'
  • Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school
  • Betrekken van de ouders in het kwaliteitsbeleid
Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn vanuit de ouders:
  • Verkrijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school
  • Informeren over problemen en aandragen van ideeŽn tot kwaliteitsverhoging
  • Meedenken over verbeteringen in de afdeling of op school
  • Op de hoogte blijven van wat speelt binnen de afdeling of de school
Voorafgaande aan iedere klankbordvergadering zal een uitnodiging verzonden worden aan alle ouders van Technasiumleerlingen. U kunt dan te allen tijden aansluiten, ook als u nog niet eerder heeft deelgenomen.

Verslagen:
De verslagen zijn op te vragen via de technatoren van het Varendonck College: mevr. van de Vossenberg (n.vd.vossenberg@varendonck.nl) of mevr. GŲrtzen (j.gortzen@varendonck.nl).