0493 - 672672

Oud-leerlingenvereniging

Varendonck College Asten

Op deze pagina kun je je opgeven voor de oud-leerlingenvereniging van het Varendonck College (of CAS).
De oud-leerlingenvereniging is een initiatief van een aantal docenten van het Varendonck College in Asten. Belangrijkste doel is het levend houden van het netwerk van oud-Varendonckers. Alle oud-leerlingen die examen hebben gedaan in Asten kunnen zich aanmelden.

Het eerste tastbare resultaat van dit initiatief is een digitale nieuwsbrief die twee tot drie keer per jaar zal verschijnen. Verder zullen onder meer terugkomdagen en een vijfjaarlijkse reŁnie georganiseerd worden.

De eerste activiteit van de oud-leerlingenvereniging stond vrijdag 20 maart op het programma.†Toen hielden we†voor de examenlichting havo en vwo van vorig jaar een terugkomdag.

Verder wordt eens in de vijf jaar het lustrum van de school gevierd. Omdat het Varendonck in 1997 werd opgericht, is de eerste reŁnie in 2017. Het is de bedoeling dat oud-leerlingen mede invulling geven aan de vereniging, de activiteiten en de nieuwsbrief.

Na opgave van je gegevens ontvang je per mail de allereerste editie van†de nieuwsbrief†voor oud-leerlingen. Deze nieuwsbrief zal zo'n 3 keer per jaar uitkomen. Daarnaast ontvang je mail over activiteiten die we voor oud-leerlingen organiseren (denk aan bijvoorbeeld een reŁnie).

Op het formulier†kun je ook aangeven of je het leuk vindt om op een andere manier een rol te spelen voor het Varendonck College (denk bijvoorbeeld aan het geven van een gastles of hulp bij profielwerkstukken).