0493 - 672672

OMO

Het Varendonck College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).De rectoris verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school.Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.De vereniging publiceert een online jaarverslag.

Ook het Varendonck College publiceert een jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag van 2021.