Open Dag
Voor de leerling en zijn ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Deze draagt zorg voor de keuzebegeleiding, de onderwijskundige begeleiding en de sociaal-emotionele begeleiding van zijn pupillen. De mentor ziet er op toe dat de vakdocenten van het team en andere begeleiders binnen de school tijdig ge´nformeerd worden over de leerling als daar aanleiding voor is.

U vindt hieronder de lijst van mentoren voor schooljaar 2023-2024: