0493 - 672672

Course of honours 2016 - 2017

Thema: Kantelingen

Het Varendonck College heeft als doelstelling de leerlingen uit te dagen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, ook buiten de reguliere schoolvakken. Een van de inspirerende activiteiten die we in dit kader organiseren is de Course of honours. Dit houdt in dat we zes sprekers zoeken die op eigen wijze een avond verzorgen en zo vanuit een bepaalde invalshoek een thema uitdiepen. Inmiddels hebben we op school een reeks interessante sprekers gehad. Leerlingen die deze Course bijwonen zien hun belangstelling gehonoreerd met een certificaat. Hierbij geldt wel de volgende regel: alleen belangstellenden zijn welkom.
Ook dit jaar organiseren we weer een zogenaamde Course of honours. Het thema is dit jaar: Kantelingen. Deze reeks gaat over dwarsdenkers en pioniers, over het openbreken van oude systemen in jezelf of in de maatschappij. Als je erachter komt dat veel dingen anders moeten en je gaat er mee aan de slag, dan ontstaat een kanteling. Kantelen betekent ook dat je vanuit een ander perspectief tot heel andere kennis kunt komen. Het is een visie. Het is vernieuwend. Kantelen is hoopvol en optimistisch. Kantelaars gaan ervan uit dat de samenleving kan veranderen. Daardoor kunnen kantelingen gepaard gaan met machtsstrijd en chaos. De oude wereld botst dan met de nieuwe. Kom uit je comfortzone en kijk om je heen! Ben tegendraads! De sprekers die we voor dit jaar al hebben vastgelegd zijn:
 

- 30 november 2016: cabaretier Leon van der Zanden
- 14 december 2016: voedselinnovator Sikko Beukema
- 21 december 2016: politicoloog Kristof Jacobs

- 18 januari 2017: schrijver Paul Glaser
- 22 februari 2017: wetenschapsantropologe Amade M'charek
- 29 maart 2017: kunstenaar Jeroen Lutters over art-based learning