0493 - 672672

Course of Honours 2020 - 2021

Het Varendonck College heeft als doelstelling de leerlingen uit te dagen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, ook buiten de reguliere schoolvakken. Een van de inspirerende activiteiten die we in dit kader organiseren is de Course of honours. Dit houdt in dat we zes sprekers zoeken die op eigen wijze een avond verzorgen en zo vanuit een bepaalde invalshoek een thema uitdiepen. Inmiddels hebben we op school een reeks interessante sprekers gehad. Leerlingen die deze Course bijwonen zien hun belangstelling gehonoreerd met een certificaat. Hierbij geldt wel de volgende regel: alleen belangstellenden zijn welkom.


Dit jaar heef de Course of honours geen eigen thema. Maar... de Course of honours goes Studium Generale.


Studium Generale is de Course of honours van hogescholen en universiteiten. Studenten die verder willen kijken dan hun neus lang is en zich willen verdiepen in meer dan alleen hun studie gaan naar Studium Generale (SG). Bijna elke universiteit of hogeschool heeft wel Studium Generale (https://www.studiumgenerale.nl/). Dit jaar sluit de Course of honours bij Studium Generale van de TU/e https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/.


Drie bijeenkomsten (over AI, games en ongelukkig mogen zijn) waren er al in 2020. Er zijn nog drie bijeenkomsten in 2021 over thema's die de leerlingen hebben aangedragen.


Deze bijeenkomsten zijn van 19:30 tot 21:30 op school in het Technasium als het kan met de huidige maatregelen en anders online: op 10 februari, 24 februari en 10 maart.


Zit je nog niet in de mailgroep en je wilt erbij zijn, dan kun je aanmelden via r.heesen@varendonck.nl. Je krijgt dan op het juiste moment de uitnodigingsmail.


Van harte welkom!


Ruud Heesen