0493 - 672672

Course of Honours 2020 - 2021

Het Varendonck College heeft als doelstelling de leerlingen uit te dagen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, ook buiten de reguliere schoolvakken. Een van de inspirerende activiteiten die we in dit kader organiseren is de Course of honours. Dit houdt in dat we zes sprekers zoeken die op eigen wijze een avond verzorgen en zo vanuit een bepaalde invalshoek een thema uitdiepen. Inmiddels hebben we op school een reeks interessante sprekers gehad. Leerlingen die deze Course bijwonen zien hun belangstelling gehonoreerd met een certificaat. Hierbij geldt wel de volgende regel: alleen belangstellenden zijn welkom.
Dit jaar heef de Course of honours geen eigen thema. Maar... de Course of honours goes Studium Generale.

Studium Generale is de Course of honours van hogescholen en universiteiten. Studenten die verder willen kijken dan hun neus lang is en zich willen verdiepen in meer dan alleen hun studie gaan naar Studium Generale (SG). Bijna elke universiteit of hogeschool heeft wel Studium Generale (https://www.studiumgenerale.nl/). Dit jaar sluit de Course of honours bij Studium Generale van de TU/e https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/.

Waarom spelen we games? 25 november 19:30u, leerplein Talen
(binnenkomst bij 'hoofdingang' bij het M&M-plein)
 
Je moet weten dat mevrouw Verkuyten en ik nauwelijks (bord)spellen spelen (mevrouw Verkuyten wel meer dan ik ;) ), des te interessanter om op zoek te gaan waarom anderen (zoals mijnheer Braune en mijnheer Maasen) dat wel doen!
 
De titel van Studium Generale is "Bordspellen zijn meer dan monopoly". Bij Course of honours trekken we het iets breder en gaan o.a. in op de psychologie achter gaming en game design:
 
Waarom spelen we spellen? Waarom wil je blijven spelen? Wat zijn de geheimen achter game design? Waarom zou je een spelontwerper worden?
 
Als je nieuw bent, wil je je dan inschrijven via (heb je al ingeschreven hoe je je niet opnieuw in te schrijven): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=868OVVf1k0urOMgNRHvIgKoqdNjDPqZMs7iMJ9jL7QNUQ1BYU1AxUlg0VEhNV1k4MlZQQlU0RkNETi4u
 
Als je 5 van 6 bijeenkomsten meedoet, heb je recht op het een certificaat. We hebben één bijeenkomst gehad. Dus je kunt nog voor een certificaat gaan!
 
Als je al ingeschreven hebt, hoe je je niet opnieuw in te schrijven. We zijn momenteel nog met net iets minder dan 30 deelnemers. Als je niet komt laat dit mij even weten, dan kan misschien iemand anders in jouw plaats komen.
 
We streamen de avond ook via Teams "Course of honours". Leerlingen en collega's van het Varendonck krijgen toegang via de code: h6qvils. Er is plek voor nog 2 volwassenen om fysiek aanwezig te zien. Mensen van buiten het Varendonck dienen mij een mail te sturen met hun e-mailadres, zodat ik hen een uitnodiging van Teams kan sturen. 
 
 

Meer info: b.verkuyten@varendonck.nl en r.heesen@varendonck.nl

Van harte welkom!

Brigit Verkuyten en Ruud Heesen