0493 - 672672

Aanmelden schooljaar 2021 - 2022

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor de brugklas 2021 -2022? Vul dan dit formulier in.

Dit formulier is beschikbaar tot en met zondag 14 maart 2021*. Natuurlijk kunt u uw kind ook daarna nog aanmelden. Dit kan op één van de aanmeldingsdagen.


Om de aanmelding definitief te maken, vragen wij u om samen met uw kind langs te komen op één van de aanmeldingsdagen, 15 of 16 maart 2021. Als u uw kind digitaal heeft aangemeld, ligt het uitgeprinte formulier klaar. Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Dan doen we dit ter plekke. 

Aanmeldingsdagen *

Maandag 15 maart 2021
18:30 - 21:00 uur
Beatrixlaan 25 Asten

Maandag 15 maart 2021
18:30 - 21:00 uur
Kanaalstraat 14, Someren

Dinsdag 16 maart 2021
16:00 - 17:30 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Dinsdag 16 maart 2021
16:00 - 17:30 uur
Kanaalstraat 14 Someren

Dinsdag 16 maart 2021
18:30 - 21:00 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Dinsdag 16 maart 2021
18:30 - 21:00 uur
Kanaalstraat 14 Someren

Op beide locaties kan voor alle typen brugklassen aangemeld worden.

Tijdens de aanmeldingsdagen ligt het geprinte aanmeldingsformulier voor u klaar. We maken kennis, nemen het formulier door en maken de aanmelding met een handtekening van de ouders definitief.

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient u het volgende mee te nemen tijdens de aanmelding:
  • een document met daarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind (zorgverzekeringspas, paspoort of identiteitsbewijs). Het BSN hebben we nodig voor de overdracht an het onderwijskundig rapport.
  • indien uw kind een diagnose heeft: een kopie van de verklaring + onderzoeksverslag.
Heeft u vragen over de brugklassen in Asten? Neem dan contact op met mevrouw P. Van Gils, afdelingsleider in Asten (p.v.gils@varendonck.nl).
Heeft u vragen over de brugklassen in Someren? Neem dan contact op met mevrouw E. Van Melis, manager onderwijs in Someren (e.v.melis@varendonck.nl). 
Heeft u vragen over het aanmelden zelf? Neem dan contact op met aanmelden@varendonck.nl.*) In verband met de Coronamaatregelen kan de procedure aangepast worden. Hou de website in de gaten voor actuele informatie.