0493 - 672672

Voorlichting op basisscholen

In de maanden oktober, november, december en januari maken veel basisscholen gebruik van de mogelijkheid om door de directie van het Varendonck College een voorlichting te laten verzorgen over de meest actuele mogelijkheden die het voortgezet onderwijs in het algemeen biedt na groep 8 van de basisschool.

Als de basisschool daar prijs op stelt zal een van onze directieleden, Irma van Nieuwenhuijsen of Peter Tijs, op de basisschool een presentatie houden voor ouders van leerlingen van groep 8 en/of 7 en vragen beantwoorden. De ervaring leert dat zo’n avond 45 tot maximaal 60 minuten duurt.

Hieronder de afgesproken data:
 
basisschool  datum 
Mariaschool Someren 19 oktober 2015 - 19.30 uur
't Rendal Lierop 4 november 2015 - 19.30 uur
Antoniusschool Asten-Heusden 24 november 2015 - 19.00 uur
Lambertusschool Asten 30 november 2015 - 19.30 uur