Voorlichting op basisscholen

In de maanden oktober, november, december en januari maken veel basisscholen gebruik van de mogelijkheid om door de directie van het Varendonck-College een voorlichting te laten verzorgen over de meest actuele mogelijkheden die het voortgezet onderwijs in het algemeen biedt na groep 8 van de basisschool.

Als de basisschool daar prijs op stelt zal een van onze directieleden, Peter Albersen of Peter Tijs, op de basisschool een presentatie houden voor ouders van leerlingen van groep 8 en/of 7 en vragen beantwoorden. De ervaring leert dat zon avond 45 tot maximaal 60 minuten duurt.

Hieronder de afgesproken data:
 
basisschool  datum 
Ranonkel Someren 9 oktober 2014 - 19.30 uur
Voordeldonk Asten 13 november 2014 - 19.00 uur
Toverkruid/Horizon/St. Pieter Asten (bij Toverkruid)     19 november 2014 - 20.00 uur
St. Lambertus - Asten             16 december 2014 - 20.00 uur