Boeken inleveren en nieuwe boeken bestellen.

Hoe verloopt de inlevering van je schoolboeken en hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?

Certificaten leerlingmentoraat en leerlingbemiddeling uitgereikt.

Op donderdag 11 juni kregen 4 leerlingen van onze locatie Asten en 8 leerlingen van onze locatie Someren het certificaat leerlingmentoraat en leerlingbemiddeling uitgereikt.

Promotiefilmpje internationalisering.

Onder leiding van docent Guy Claes maakte een aantal leerlingen van onze locatie Asten een promotiefilmpje voor de school in het kader van internationalisering.

30 juni: Technasium presentatiemarkt leerjaar 2 en 3 en eerste klankbordbijeenkomst.

Zoals gebruikelijk op het Varendonck-College Asten wordt aan het einde van het schooljaar het vak O&O (Onderzoeken & Ontwerpen) van het Technasium voor klas 2 en 3 afgesloten met een presentatiemarkt. Tijdens deze markt staan de leerlingen achter...

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.

Op maandag 15 juni mochten we ruim 400 nieuwe brugklassers verwelkomen op het Varendonck-College in Asten en Someren. Ze maakten alvast kennis met hun nieuwe klasgenootjes en hun mentor voor het volgende schooljaar. De leerlingen kregen een...

Nieuw Donckument is uit.

Zes keer per jaar verschijnt Donckument, onze nieuwsbrief voor leerlingen, hun ouders, (oud-) medewerkers van het Varendonck-College en andere belangstellenden. Donckument wordt per mail verstuurd naar ouders en leerlingen.

Galabal 4 juni 2015.

Op donderdag 4 juni vond in Someren het jaarlijkse galabal plaats voor de eindexamenleerlingen van het Varendonck-College Someren. De jongens en meiden zagen er prachtig uit en heel veel toeschouwers stonden langs de route om hen te bewonderen.